You are here

Webbsändningar om smarta elnät

 

smart grid

 

Den exponentiella tillväxten hos tekniken med inbyggda datorer för mätning och signalbearbetning, liksom högeffektiv kraftelektronik gör att sätten att producera, överföra och konsumera energi förändras. Tekniken för reglering och instrumentering av energisystem håller på att övergå från analog till digital.

Den här webbvideoserien visar hur digitaliseringen påverkar energiteknikområdet, hur National Instruments investerar i utveckling för att kunna tillhandahålla en komplett kedja av verktyg och en plattform för framtidens energihantering och hur företag utformar sina digitala inbyggnadssystem för energihantering med hjälp av de senaste verktygen och den senaste tekniken.

smart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den digitala energirevolutionen: Nya sätt att producera, överföra och konsumera energi

Vilka problem har ni när det gäller att konstruera inbyggnadssystem för det smarta nätet? Vilka är hindren som ger låg produktivitet och höga utvecklingskostnader och risker?
Det är frågorna som National Instruments har ställt till utvecklare inom energiområdet världen över. Ta del av diskussionen på den här webbvideon och se hur National Instruments utvecklare arbetar för att få bort flaskhalsarna och svårigheterna i utvecklingsprocessen. Med de nya verktygen och den nya tekniken från National Instruments kan problemen angripas direkt.
Talare:
Dr. James Truchard - President, CEO och co-founder National Instruments
Brian MacCleery – Produktchef inom Ren energi, National Instruments
Owen Golden – Vice ordförande inom segmentet Global energi, National Instruments
electr power

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart underhåll och reglering av elkraftproduktion

Den ökande produktionen av förnybar energi gör att elnätet övergår från att vara ett enkelriktat system, där energin kommer från ett fåtal centrala produktionsenheter, till ett system som är uppbyggt av många utspridda källor för generering och lagring av energi. För att klara förändringarna måste producenter och nätoperatörer ändra sättet att hantera näten. Samtidigt finns det krav på att få ut mer av befintliga tillgångar, vilket tvingar operatörerna hos konventionella elleverantörer att hitta nya sätt att bygga in intelligens i de stora infrastrukturerna.

I den här webbvideon presenteras strategier för att övervinna begränsningarna i dagens distribuerade produktion genom att styra produktionen smartare i stället för att göra stora och dyra uppgraderingar.  Hör hur tekniken med programmerbara systemchip (SoC) klarar både snabb reglering och säker hantering av produktionsenheter för förnybar energi som finns utspridda i det smarta nätet.

Talare:
Bob Leigh, P.Eng – VD, Prolucid LocalGrid Technologies Inc.
Kamalina Srikant – Marknadsutvecklingschef inom Asset Monitoring Systems, National Instruments
Yvonne Lin – Industrimarknadschef, Xilinx

Se sändningen på Engelska

104x82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att modernisera transmission och distribution med intelligent elektronik

Med moderna, omkonfigurerbara, intelligenta elektronikutvecklingsverktyg skapar företag världen över egna, specifika inbyggnadssystem som löser problemen i de moderna, smarta näten.

En avgörande teknisk möjlighet är att man samtidigt kan mäta elkvalitet och fas i stora nät och därigenom få reda på nätets tillstånd i realtid. Den informationen gör det i sin tur möjligt att förbättra den automatiska nätstyrningen. Elnätens utveckling medför ett ökat behov av avancerad mätning av elkvaliteten. I den här webbvideon presenteras modern teknik för mätning och analys av elnät.

Talare:
Daniel Kaminsky, PhD – Direktör på Divisionen för Virtuell Instrumentering, Elcom
Roberto Piacentini – Chef för Strategisk affärsutveckling inom Global Energy Segment, National Instruments
Tim Appleton – Affärsutvecklingschef, Energisektorn, Intel

Se sändningen på Engelska

energy

 

 

 

 

 

 

 

Megawatt att spara genom energihantering

Stora elkonsumenter vill mer än någonsin tidigare ha snabb tillgång till information om sin energiförbrukning. Genom intelligent energihantering kan företagen förbättra sitt resultat utan att behöva göra avkall på förmågan att driva verksamheten och slipper dra ner på personal, anläggningar eller utrustning. Se hur man använder de senaste verktygen inom energihantering och på ett intelligent sätt upptäcker onödig energiförbrukning, sparar energi, höjer effektiviteten och sparar pengar.
Talare:
Brett Burger – Marknadsföringschef, Embedded I/O, National Instruments
Hugo Yza – Ägare, Energ