You are here

NIs medlemsprogram för utbildning och certifiering

Choose your path to certification

I dagens snabbt föränderliga värld är utbildning och expertkunskap om produkter viktiga för att en organisation ska vara framgångsrik. Med ett medlemskap i NIs utbildnings- och certifieringsprogram kan du och ditt företag på ett tryggt och effektivt sätt utveckla och kvalitetssäkra era kunskaper så att ni använder NIs produkter optimalt. Allt till ett fast pris.

 

  • Tillgång till alla NIs kurser samma dag som beställningen sker
  • Lägre utbildningskostnader till ett fast och lågt pris
  • Individuellt utformat utbildningsprogram
  • Möjlighet att ta alla kurser flera gånger
  • Validering av kunskaperna med certifiering
  • Nöjd-kund-garanti eller pengarna tillbaka

 

Sex månaders medlemskap

Gå på upp till fyra lärarledda utbildningar och två nätbaserade kurser samt gör två certifieringar inom en sexmånadersperiod.

Artikelnummer : 780154-01
Pris: 30.210,- SEK

Ett eller två års medlemskap med kurser och certifiering

Om du har gått någon av våra schemalagda lärarledda utbildningar eller någon av de nätbaserade utbildningarna inom de senaste sex månaderna reduceras kostnaden för maximalt två kurser från det obegränsade ett- eller tvååriga medlemskapet för utbildning och certifiering.

1 år; 1 person                                                       

Artikelnummer: 780154-11                                     

Pris: 45.350,- SEK    

 

2 år                                                     

Artikelnummer: 780154-21                                       

Pris: 60.410,- SEK                                 

Sex månaders förnyelse/uppgradering

Om du köpt ett sex månaders medlemskap och vill uppgradera till 12 månader – med tillhörande fördelar – eller om du vill förlänga ditt 12-månaders program med ytterligare sex månader, kan du köpa en sex månaders förlängning/uppgradering.

Artikelnummer: 780155-01

Pris: 22.680,- SEK