You are here

Kundlösningar

National Instruments

 

Varje dag kommer National Instruments kunder på nya och intressanta användningsområden för våra produkter. Fallstudierna som kunderna skrivit är bara några få av alla de exempel på hur grafisk systemkonstruktion kan användas, exempelvis i utvecklingsarbete inom praktiskt taget alla branscher och i en mängd olika tillämpningar.

Kundlösningar från sverige 

Exemplen som vi fått från våra kunder visar hur man dragit nytta av den lättintegrerade programvaran LabVIEW och den modulära hårdvaran för mät och styrning.

 

Kundlösningar från hela världen 

ni.com/solutions finns 1.000 tals olika lösningar från National Instruments kunder världen över. Du kan välja olika branscher, applikationstyper, produkter, språk och/eller länder.

 

Har du en framgångsrik lösning med National Instruments produkter? 

Har du någon framgångsrik lösning med National Instruments produkter som du vill berätta om? Vi vill gärna höra från dig.

Ladda ner mallen för tekniska fallstudier

Ladda ner mallen för fallstudier inom utbildning