You are here

NI LabVIEW SignalExpress

 

LV SE

 

National Instruments LabVIEW SignalExpress är en interaktiv mätmjukvara för snabb insamling, analys och presentation av data från hundratals datainsamlingskort och instrument utan någon programmering.

 Se demo

 

Se demonstrationer och applikationshandledningar

Datainsamling och datalogging

Plug-and-play funktionaliteten hos USB-datainsamling gör att man snabbt kan komma igång med mätningar.

Lär dig mer samt se demonstrationer av LabVIEW SignalExpress

 

104x82

Instrumentstyrning

Använd mer än 400 modulära och fristående instrument

Läs mer

Akademisk utbildning och kretskortskonstruktion

Förbättra designverifieringen genom att jämföra SPICE-simuleringar med faktisk mätdata

Lär dig mer samt se demonstrationer av LabVIEW SignalExpress

LabVIEW grafisk programmering

Utöka dina applikationer med anpassade användargränssnitt och reglerlogik genom grafisk programmering i LabVIEW

Mer om LabVIEW

 

 Mer information på Engelska på ni.com/labview/signalexpress