You are here

Modulära instrument

 

NI modulära instrument är byggstenar i ekonomiska och mångsidiga automatiserade testsystem. Man kan välja ur ett stort utbud av moduler för mätning, signalgenerering, RF, spänningsförsörjning samt switchning och sedan konfigurera instrumenten för mätuppgifterna mjukvara.

Eftersom instrumenten är modulära och mjukvarudefinierade, kan de snabbt bytas ut och enkelt användas till annan testning när nya behov uppkommer. Dessutom möjliggör National Instruments modulära instrument snabb testexekvering genom att de kombineras med persondatorer och avancerad teknik för timing och synkronisering. Det finns alternativ för olika plattformar, bland andra PXI, PXI Express, PCI, PCI Express och USB.

Läs om modulära instrument

Oscilloskop (Snabba digitaliserare)

Snabba digitizers och oscilloskop med samplingshastigheter upp till 12.5 GS/s, bandbredd upp till 1 GHz, 8 till 24 bitars upplösning och upp till 8 kanaler för PCI, PXI, PXI Express och USB.

Lär mer

104x82

Signalgeneratorer

Vågformsgeneratorer för funktioner och godtyckliga signaler med 12 och 16 bitars upplösning samt samplingshastigheter upp till 400 MS/s för PCI och PXI.
Läs mer

104x82

Snabba digitala I/O-enheter och logikanalysatorer

Digital vågformsgenerator/analysator med maximal klockhastighet på upp till 200 MHz, datahastigheter på 400 MB/s samt flexibla spänningsnivåer för PCI, PCI Express, PXI Express och PXI.
Läs mer

flexRIO

Modifierbara NI FlexRIO-instrument (8)

Högpresterande, konfigurerbara FPGAer för signalbearbetning med olika typer av I/O.
Läs mer

 

 

104x82

RF- och högfrekvenshårdvara

Vektobaserad signalinsamling, -generering och analys upp till 14 GHz med 350 MHZ realtidsbandbredd.
Läs mer

 

 

Digitalmultimetrar (DMM:er och LCR-mätare)

5½, 6½ och 7½ siffrors digitalmultimetrar med 10 till 26 bitars upplösning och samplingsfrekvenser upp till 1.8 MS/s för PCI, PCI Express, PXI och USB.
Läs mer

104x82

Programmerbara spänningsaggregat och SMU:er (Source Measure Units)

Programmerbara likspänningsaggregat med 24 bitars programmering och återläsning, samt SMU:er med fyrkvadrantutgångar och mätnoggrannhet ned till 100 pA.
Läs mer

104x82

Insamling, generering och analys av dynamiska signaler

24 bitars noggrannhet för insamling och generering av ljud- och vibrationssignaler.
Läs merr

104x82

Switchar

Switchlösningar med hög kvalitet som inkluderar reläer, multiplexers samt matriser för PXI och SCXI.
Lär mer

Insamling, generering och analys av video

Mångsidiga utrustningar för videoanalys och generering av olika typer av analoga och digitala videoformat.

Läs mer

 

 

Kompatibel NI-mjukvara

NI LabVIEW grafisk programmering

LabVIEW SignalExpress

LabVIEW Real-Time

NI VeriStand

NI TestStand testhantering

LabWindows/CVI för ANSI C

Measurement Studio för C#

 

 

 

 

 

 

Produktonfigurator

Bygg ditt eget PXI-system med vår online advisor: Välj den hårdvara du behöver och finn rätt mjukvara för din applikation.

Bygg ditt eget PXI-system

Ytterligare information

Korta filmer om några av de senaste nyheterna och applikationerna där NI modulära instrument används

 

 Mer information på Engelska på  ni.com/modularinstruments