You are here

NI LabVIEW FPGA

National Instruments FPGA

NI LabVIEW FPGA module använders LabVIEW-teknologi för inbyggnadssystem vid programutveckling av FPGA-mål (Field-Programmable Gate Array) på National Instruments omkonfigurerbara I/O-hårdvara (RIO).

 

NI LabVIEW är mycket lämpligt för FPGA-programmering eftersom man kan arbeta med parallellismt och dataflöden. Med LabVIEW FPGA module kan man utforma egen mät- och reglerhårdvara utan att behöva ta till lågnivåspråk för hårdvarubeskrivning eller arbeta med konstruktion på kretskortsnivå. 

Den här hårdvaran kan sedan användas till unika timing- och triggningsrutiner, ultrasnabb styrning, interface till digitala protokoll, digital signalbearbetning (DSP), RF och kommunikation samt mycket annat som kräver snabbhet och tillförlitlighet av hårdvaran med hög reproducerbarhet.

LabVIEW med FPGA som målsystem

NI CompactRIO

NI Single-Board RIO

NI FlexRIO

Intelligent datainsamling med NI R-series

NI Compact Vision System

 

Relaterad programvara från NI

LabVIEW Real-Time Module

LabVIEW Statechart Module

LabVIEW PID & Fuzzy Logic Toolkit

NI Digital Filter Design Toolkit för LabVIEW

NI SoftMotion Module för LabVIEW

 

Fler intressanta artiklar

 

 Mer information på Engelska på ni.com/fpga